KRESZ teszt oldalunk napra kész KRESZ ismereteket és 550 motoros KRESZ vizsga tesztet tartalmaz. Ez a motoros kresz oldal a KRESZ vizsgára történő sikeres felkészülést hivatott szolgálni. Az elmúlt 25 évben sok ezer tanulónk lett motoros jogosítvány birtokosa. Tartozz Te is közéjük!


A KRESZ-tanfolyam és KRESZ-vizsga témái Motoros KRESZ; KRESZ motorosok számára
1. Úttal, jármûvekkel és forgalommal kapcsolatos fogalmak

2. A jármûvezetés személyi és tárgyi feltételei

3. A jármûvezetés emberi vonatkozásai

4. Milyen sebességgel közlekedjünk veszélyes helyen

5. Elindulás szabálya, elindulás elõtti teendõk

6. A személyszállítás körülményei

7. A jármû vezetése

8. Elindulás, haladás az úton

9. Sebesség, sebességhatárok

10. Hogyan közlekedjünk veszélyes helyen

11. A jármû és az út kapcsolata

12. Lassulás, fékezés

13. Az elindulás segítése, és a követési távolság

14. Kikerülés, kitérés szabályai

15. Elõzés a KRESZ szabályai szerint

16. Elõzés vezetéstechnikai szempontból

17. Közlekedés párhuzamosan, és villamospályával
       ellátott úttesten

18. Amikor a gyalogos útja keresztezi a jármûvek forgalmát

19. Vasúti átjárón és villamospályán való átkelés

20. Vasúti átjárón történõ átkelés

21. Útkeresztezõdés felé haladva

22. A továbbhaladásunkat meghatározó közúti jelzések

23. Az útvonalvezetését követve, vagyis egyenesen haladva
       a keresztezõdésekben

24. Jobbra kanyarodva az útkeresztezõdésben

25. Balra kanyarodva az útkeresztezõdésben

26. Kinek van elsõbbsége elinduláskor és kitéréskor

27. Elsõbbség forgalmi sáv megszûnésekor és
       villamospályára való ráhajtáskor

28. Útkeresztezõdés, ahol rendõr irányítja a forgalmat

29. Jármûvek és a gyalogosok közötti elsõbbség

30. Különös figyelmet igénylõ forgalmi helyzetek

31. Áthaladás az útkeresztezõdésen egyenesen

32. Az útkeresztezõdést jobbra elhagyva

33. Az útkeresztezõdést balra elhagyva

34. Kanyarodó fõútvonal követése, elhagyása

35. A villamos, mint közlekedõ társunk

36. Megfordulás és a hátramenet szabályai

37. A megállás szabályai

38. A várakozás szabályai

39. Autópályán, autóúton, országúton illetve lakott területen
       kívül való közlekedés

40. Közlekedés különleges idõjárási- és útviszonyok esetén

41. Közlekedés rossz látási körülmények között

42. Hogy kell kivilágítani az álló jármûvet

43. Meghibásodott jármû

44. Személyi sérülés, anyagi kár

45. Veszélyt, balesetet okozó helyzetek

46. Energiatakarékos és környezetvédõ közlekedés

47. Gyalogosok a közlekedésben

48. Hogyan közlekedjünk kerékpárral, segédmotoros
       kerékpárral

49. Hogyan közlekedjünk mezõgazdasági vontatóval,
       kistehergépkocsival

50. Hogyan közlekedjünk pótkocsit, utánfutót és
       lakókocsit vontatva

51. A motor és berendezései

52. A jármû villamossági rendszere

53. A kormány és a kuplungszerkezet

54. A futómû szerkezeti felépítése

55. Katalizátor és a fékszerkezet
1. § A rendelet hatálya

2. § Fogalmak

3. § A közlekedésben résztvevõkre vonatkozó általános rendelkezések

4. § A jármûvezetés személyi feltételei

5. § A jármûvek közlekedésben való részvételének a feltételei

6. § A rendõr jelzései

7. § A jelzõõr jelzései

8. § A gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek

9. § A jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek

10. § A közúti jelzõtáblákra vonatkozó közös rendelkezések

11. § Útvonaltípust jelzõ táblák

12. § Az elsõbbséget szabályozó jelzõtáblák

13. § Utasítást adó jelzõtáblák

14. § A jármûvek forgalmára vonatkozó tilalmi jelzõtáblák

15. § Megállási és várakozási tilalmat jelzõ táblák

16. § Veszélyt jelzõ táblák

17. § Az útra vonatkoztatott tájékoztatást adó jelzõtáblák

17/I. § Az útmenti létesítményekrõl tájékoztató jelzõtáblák

18. § Útburkolati jelek

19. § Vasúti átjárót biztosító jelzõberendezések

20. § Egyéb közúti jelzések

20/A. § Egyes közúti jelzésekre vonatkozó külön rendelkezések

21. § Gyalogosok közlekedése

22. § Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése

23. § A jármûvek utasaira vonatkozó szabályok

24. § Elindulás

25. § Haladás az úton

26. § Sebesség

27. § Követési távolság

28. § Elsõbbség az útkeresztezodésben

29. § Irányváltoztatás, irányjelzés

30. § Hangjelzés

31. § Bekanyarodás

32. § Kitérés

33. § Megfordulás, hátramenet

34. § Elõzés

35. § Kikerülés

36. § Párhuzamos közlekedés

37. § Közlekedés autópályán és autóúton

38. § Közlekedés villamospályával ellátott úttesten

39. § Közlekedés vasúti átjáróban

39/A. § Közlekedés lakó-pihenõ övezetben

40. § Megállás

41. § Várakozás

42. § Magatartás a megkülönböztetõ vagy figyelmeztetõ jelzéseket használó jármûvekkel szemben

42/A. § Magatartás veszélyes anyagot szállító jármûvekkel szemben

43. § Magatartás a gyalogosokkal szemben

44. § A forgalomban résztvevõ jármûvek kivilágítása

45. § Az álló jármûvek kivilágítása

46. § Személyszállítás

47. § Teherszállítás

48. § A közlekedésben való részvétel külön feltételei

49. § Megkülönböztetõ jelzéseket használó gépjármûvek

50. § Figyelmeztetõ jelzést használó jármûvek

51. § Útvonalengedélyhez kötött jármûvek

51/A. § A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése

52. § Veszélyes anyagot szállító jármûvek

53. § Villamosok, trolibuszok és közhasználatú autóbuszok

54. § Kerékpárok és segédmotoros kerékpárok

55. § Állati erõvel vont jármûvek és kézikocsik

56. § Mûszaki hiba

57. § Elromlott jármû vontatása

58. § Közúti baleset

59. § A jármûvek eltávolítása

60. § A jármûvet javító mûhelyre vonatkozó rendelkezések

61. § A jármûvek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

62. § Állatok hajtása (vezetése)

63. § Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok

64. § Hatálybalépés

65. § A jármûvekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

66. § A közúti jelzésekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

67. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja